UA-178100492-1

Campaign Managements

Campaign Managements นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากของกระบวนการโทรออก ระบบจะทำการ Input ข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะทำการแยกข้อมูลตาม Campaign ที่ถูกกำหนด และกระจายให้กับพนักงาน เมื่อพนักงานได้รับข้อมูล พนักงานสามารถดูข้อมูลก่อนที่จะทำการโทรออกหารายชื่อนั้นๆ ระบบสามารถทำการดึงรายงานการโทรออกของพนักงานได้

 

Call Now : 085 108 5588