UA-178100492-1

On Premise Solutions

 

On Premise Solutions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากลูกค้าต้องการซื้อระบบ Contact Center โดยติดตั้งไว้ที่สถานที่ลูกค้าเอง

ทีมงาน C Logic จะทำการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานระบบให้กับลูกค้า ทำการออบแบบระบบการให้บริการ กระบวนการการทำงาน ติดตั้งระบบ ฝึกอบรมการใช้งาน และบริการหลังการขาย


 
 

 C Logic Functions :

 • ACD/CTI/IVR/Reporting
 • Voice Recording
 • CCRM, Knowledge Base
 • Campaign Managements
 •  

  Inbound
 • Outbound : Predictive/ Preview/ Click To Call
 • Blended Agents
 • Live Chat
 • Omni Channels : Line, Facebook, Twitter
 
ข้อพิจารณาในการซื้อระบบไว้เป็นของตนเอง
 

1. มีความรู้ทางด้านระบบและต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานตลอดเวลา
2. สถานที่เหมาะสมในการจัดวางระบบที่ดี

3. มีจำนวณพนักงาน Call Center ที่มาก
4. มีงบประมาณการลงทุน

5. มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน

6. ต้องการระบบรักษาข้อมูลที่สูง

ข้อดี

1. สามารถควบคุมระบบการทำงานได้ดี
2. สามารถพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบอื่นะได้
3. เป็นการลงทุนระยะยาว

ข้อเสีย

1. ใช้งบประมาณการลงทุนที่สูง
2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีความรูเฉพาะทางในการดูแลระบบ
3. เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทุกปี
4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล

5. ใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดื่อนในการดำเนินการ Set Up ระบบ

 

Hot Line : 085 108 5588