System Rental Solutions

บริการให้บริการเช่าระบบ Call Center ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินงานโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนซื้อระบบ เพี่ยงแต่ลูกค้าจ่ายค่าบริการเช่าระบบเป็นรายเดือน CTC LOGIC จะ Set Up ระบบและติดตั้งระบบไว้ที่สำนักงานของท่าน และพร้อมกับบริการหลังการขายให้กับท่าน

CTC Logicให้บริการเช่าระบบ Call Center โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ของลูกค้าและคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ข้อควรพิจารณาในการเลือก Solution มีดังนี้

 1. ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ
 2. ไม่มีความรู้เรื่องไอที
 3. มีสถานที่และพนักงานรับสายอยู่แล้ว
 4. ดำเนินการ Call Center มาอยู่แล้ว
 5. ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
 6. ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถรองรับสายที่เข้ามาพร้อมๆกันมากๆ

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ศึกษาความต้องการ Call Center ของลูกค้า
 2. ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า
 3. เตรียมระบบ
 4. ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมสถานที่ของลูกค้า
 5. ติดตั้งระบบ
 6. ฝึกอบรมการใช้งาน
 7. ให้บริการหลังการขาย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลระบบตลอดสัญญาเช่า
 8. คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

 

Call Now : 085 108 5588