เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของ CTC LOGIC สะสมประสบการณ์ทางด้านงาน Contact Center และ งาน Operations มามากกว่า 10 ปี เราได้เล็งเห็นความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าเราที่หลากหลายทั้ง Call Center เล็กๆ (2-3 Agents) ไปจนถึง Call Center ที่มี Agents มากกว่า 30 Agents Call Center ทุกที่จะความต้องการ สภาพแวดล้อม และรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป การให้คำปรึกษา Solutions ที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

CTC LOGIC พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านโดยจะคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ เราให้บริการหลายรูปแบบไม่ว่าลูกค้าจะมีขนาดธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตาม โดยจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 แบบหลักๆคือ

1. Cloud Call Center : ให้เช่าระบบบน Cloud ชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน
2. ให้เช่าระบบ Call Center : ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
3. ขายระบบ Call Center : ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายครั้งเดียว
4. Outsourcing Call Center : ให้บริการดำเนินการงานตามที่ลูกค้ากำหนด ณ สถานที่ของ CTC LOGIC ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

เรามีความมั่นใจที่จะให้คำปรึกษาและนำเสนอ Solutions ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินการให้บริการสินค้าและบริการไปอย่างมั่นคง